Review
Silence

ถ้าจะบอกว่า Silence เป็นหนังเชิดชูศาสนาคริสต์ที่เหมาะสำหรับคริสเตียนทั้งปวงคงจะไม่ถูกนัก ถึงแม้ว่าเนื้อหาเกือบทั้งหมดของหนังเกี่ยวข้องการศรัทธา ความเชื่อ และการเผยแผ่ศาสนาของศาสนาคริสต์นิกายเยซูอิดในช่วงศตวรรษที่ 17 ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการต่อต้านศาสนาคริสต์อย่างรุนแรง แต่ด้วยแก่นแท้ของหนังแล้วมีมากกว่าการเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ เพราะนี่คือการตีแผ่ถึงความเป็นมนุษย์เอาไว้อย่างชัดเจน

หนังแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 องก์อย่างชัดเจน ในแต่ละองก์ก็มีสาสน์ที่ต้องการนำเสนอเอาไว้อย่างเด่นชัด โดยที่ตัวละครนำทั้ง 3 องก์ คือพระหนุ่มที่ลอบเดินทางเข้าญี่ปุ่นเพื่อตามหานักบวชที่เคยเป็นอาจารย์ของพวกเขาแล้วหายตัวไประหว่างที่ทหารญี่ปุ่นกวาดล้างกลุ่มคนที่นับถือศาสนาคริสต์ องก์แรกของหนังคือการที่เขาได้พบว่าคนญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งมีศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้าและพร้อมจะตายเพื่อปกป้องความเชื่อของพวกตน แต่การท้าทายต่อคำสั่งห้ามของทางการกลายเป็นผลร้ายต่อพวกเขาเอง

หลังจากปูพื้นในเรื่องราวของความศรัทธาของคนญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งแล้ว หนังได้ดำเนินเรื่องต่อไปให้พระหนุ่มคนนั้นถูกจับแล้วได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำนักรบซามูไรที่มองว่าศาสนาคริสต์ไม่เหมาะกับประเทศที่มีศาสนาพุทธอยู่แล้วอย่างญี่ปุ่น ช่วงนี้เองที่หนังเริ่มตั้งคำถามต่อผู้ชมที่เหตุผลของคำศรัทธาว่าแท้จริงแล้วแก่นแท้ของคำนี้อยู่ที่จุดใด เช่นเดียวกับตัวละครพระหนุ่มคนนั้นที่พบถึงพลังของความศรัทธาพร้อมกับการทำลายล้างจากความศรัทธานั้นเช่นกัน

และเมื่อมาถึงบทสรุปในองก์ที่ 3 หนังได้กะเทาะเปลือกของคำว่าศรัทธาพอ ๆ กับที่ได้แสดงให้เห็นธาตุแท้ของคำว่ามนุษย์ ตลอดช่วงเวลาขององก์ที่ 2 และ 3 หนังเดินเรื่องด้วยบทสนทนาที่เข้มข้นในทุก ๆ คำพูดคือคำตอบที่มีทั้งโดยตรงและเปรียบเทียบในแบบที่เห็นภาพได้อย่างชัดแจ้ง และช่วงนี้เองที่หนังสร้างคำถามขึ้นมามากมายพร้อม ๆ กับให้คำตอบในบางสิ่ง ในเชิงการเล่าเรื่องแล้ว Silence ได้กลายเป็นหนังที่ทรงพลังมากด้วยวิธีการดังกล่าว แต่ในบทสุดท้ายคือการต้องไปหาคำตอบกันเอาเองถึงสิ่งที่ศรัทธา และแน่นอนว่าย่อมไม่มีคำตอบใดที่ถูกต้องสมบูรณ์ไปทุกส่วน

ในบทส่งท้ายหนังอาจจะมีคำตอบที่ชัดเจนในระดับหนึ่ง นับเป็นเรื่องน่าเสียดายกับคำถามที่หนังมีมาตลอดทั้งเรื่อง เพราะด้วยวิธีการเล่าเรื่องหนังสามารถไปไกลได้กว่านั้น เพราะบางทีคำว่าศรัทธาก็ไม่คำตอบในตัวเอง


© 2017 FILMMAKER · Designed by Press Customizr · Powered by SIMANDSON Sponsor by