Activities
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย
5 กันยายน 2559

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 50 ทีมในการประกวดหนังสั้น “เงินทองต้องวางแผน ตอนมนุษย์เงินออม”

ชื่อทีม มหาวิทยาลัย ชื่อผู้ประสานงาน
Judleklek Traditional สยาม / สวนสุนันทา นาย กิตติ
ยังไม่ได้ตั้ง ศิลปากร นาย ทศพล
 Let’s sea ศิลปากร นายทรัพย์ทวี
ดาวศิลปากร ศิลปากร นายชิชญุ
Move มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพราะช่าง นายตฤณ
  มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง นายทองพันชั่ง
stones production มศว นางสาวจิตราภา
Daoreung มศว นายภูฤทธิ์
401 มศว นายสุพัฒน์
hope every one like pancake มศว นางสาวกมลชนก
Bubby film มศว นายปัณณทัต
คำนึง1 มศว นางสาวนันทิยา
How Many Cat Are There? มศว นางสาววรรณวลี
Napa x 4.20km/hr ราชมงคลกรุงเทพ นางสาวนภา
The Hoper หอการค้าไทย นายณภัทร
Deepgreen เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายธัชธิต
ทำมะดาทีม รามคำแหง นายอนุชา
Fellow Crew ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นายเกียรติศักดิ์
Alicent ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าบอน นายผดุงเกียรติ์
นวัตกรรม 5601 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร นายพิชญะ
HugeCloud มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายธนบดี
กระโปรงบาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายเบญจภัทร
Tripswift กรุงเทพ นายภาคภูมิ
Inspiration สงขลานครินทร์ นางสาวมณฑิตา
Thirty-five สงขลานครินทร์ นางสาวสิรินันท์
สายลม สงขลานครินทร์ นางสาวฮานีฟะห์
Seven Yub สงขลานครินทร์ นายปิยะวุฒิ
4สหาย สงขลานครินทร์ นางสาวทิพย์สุดา
ME FORM สงขลานครินทร์ นางสาวสวรส
ออมฝัน สงขลานครินทร์ นางสาวบุญธิดา
the moon สงขลานครินทร์ นางสาวปรียาดา
Fantastic four สงขลานครินทร์ นายวัชรวิทย์
ACTiveMore สงขลานครินทร์ นายชัยนับ
Vitamin สงขลานครินทร์ นายเมธานนท์
Banner วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นายธนารักษ์
ต้นโอ้ค กลางสายฝน เชียงใหม่ นางสาวกรรณิกา
back in the dream เทคนิคเชียงใหม่ นายธนกฤต
  สวนดุสิต นางสาวอทิตยา
สองต่อสอง ธรรมศาสตร์ นางสาวกรกมล
iNuengstudeo เทคโนธัญบุรี นายวัชรพล
Barbor Film จุฬาลงกรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายเรืองฤทธิ์
ผู้ข่าวไทยบ้าน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นางสาวเสาวลักษณ์
ผองเพื่อน ณ โขมง บูรพา จันทบุรี นางสาวขนิษฐา
อ๊อด อ๊อด รังสิต นายชวัลวัธย์
Minimalism ลาดกระบัง นางสาวสุนารี
จูเวนไนล์ฟิล์ม นเรศวร นายนันทวัฒน์
BlackEyed พะเยา นายกิตพิพัฒน์
อ้าวเห้ย ราชมงคลพระนคร นายสมภพ
ทำ I หนัง I กัน เกษตรศาสตร์ นางสาวอธิพร
โลมา ธุรกิจบัณฑิต นางสาวกนกวรรณ

 

เงื่อนไข 

1.  ทีมผู้เข้ารอบจะต้องส่งตัวเองเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อยทีมละ 1 คน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

2.  ทีมผู้เข้ารอบและทีมผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจะได้รับอีเมล์ยืนยันการเข้าอบรม

3.  ทีมผู้เข้ารอบและทีมผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจะต้องตอบกลับอีเมล์เพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

4.  ทีมผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการมิได้ถือว่าเป็นเข้ารอบ

© 2017 FILMMAKER · Designed by Press Customizr · Powered by SIMANDSON Sponsor by