Activities
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
1 กันยายน 2559
 
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับนิตยสาร Filmmaker จัดโครงการประกวดหนังสั้น “เงินทองต้องวางแผน” ในหัวข้อ มนุษย์เงินออม ปลุกกระแสการออมเงินไปยังนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการส่งโครงเรื่องเป็นจำนวนมาก จนในที่สุดได้รายชื่อทีมผู้เข้ารอบทั้งหมด 50 ทีมจาก 42 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 
       เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 17.30 น. โครงการประกวดหนังสั้น “เงินทองต้องวางแผน” ในหัวข้อ มนุษย์เงินออม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาก่อนการถ่ายทำหนังสั้นเพื่อส่งเข้าประกวดขึ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 250 คน
 
       กิจกรรมในช่วงเช้าผู้เข้าประกวดได้ร่วมเสวนาหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน ตอน ปฏิบัติการมนุษย์เงินออม” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการโดย คุณพีระวัฒน์ อัฐนาค ผู้ประกาศข่าวจากไทยรัฐทีวี
 
       โดยหัวข้อในการเสวนาช่วงเช้าผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินและการลงทุน การตั้งเป้าหมายชีวิตและการวางแผนการเงินในแต่ละช่วงวัย ตามหลักการวางแผนการเงิน หลัก 4 รู้ สู่ความมั่งคั่ง รู้หา : หาเงินเพิ่ม เสริมรายได้, รู้เก็บ : เก็บออมก่อนใช้จ่าย, รู้ใช้ : ใช้เงินอย่างฉลาด สร้างโอกาสเพิ่มเงินออม และ รู้ขยายดอกผล : ลงทุนถูกที่ ความมั่งมีงอกงาม เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าประกวดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทำและการเขียนบทหนังสั้น นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน หลังจากสิ้นสุดการเสวนาบนเวทีผู้เข้าร่วมอบรมได้เยี่ยมชม INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ผู้เข้าชมจะได้รู้จักกับการออมและการลงทุนแบบ interactive ผ่านสื่อการเรียนรู้และเกมต่างๆ
 
       นอกจากกิจกรรมในช่วงเช้าจะให้สาระประโยชน์เรื่องการเงินแล้ว กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการให้ความรู้ ในขั้นตอนการทำภาพยนตร์ โดย คุณฐิติพงศ์ เกิดทองทวี ผู้เขียนบทและกำกับหนังสั้นชุด “จีบได้แฟนตายแล้ว” ที่มียอดเข้าชมกว่า 5 ล้านวิวภายในไม่กี่ชั่วโมง กับหัวข้อในการบรรยาย “Pre-Production ยังไงให้รอด by ฐิติพงศ์ เกิดทองทวี”
 
       ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับความรู้ รวมถึงเคล็ดลับการวางแผนก่อนถ่ายทำภาพยนตร์ในแบบของคุณฐิติพงศ์ นอกจากนั้นยังทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขั้นตอนการทำ production รวมถึงการทำผังภาพความคิด เพื่อหาไอเดียใหม่ๆ ในการพัฒนาบทภาพยนตร์ และความสำคัญของขั้นตอนการผลิต ซึ่งกิจกรรมในงานทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายถือเป็นการเพิ่มความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนความคิดจนถึงขั้นตอนการผลิต ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อผลิตภาพยนตร์สั้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการครั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องทำการผลิตภาพยนตร์สั้นส่งเข้าประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท
 
       นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน และหันไปจับการถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนทำหนังที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยต่อไป ผลตอบรับและการสนับสนุนที่ดีจากผู้เข้าร่วมประกวดนั้น นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสานสร้างพลังการเผยแพร่ความรู้ทางการเงินต่อไป
© 2017 FILMMAKER · Designed by Press Customizr · Powered by SIMANDSON Sponsor by